Qualityokary hilli enjamlar bilen üpjün edýäris

Önümlerimiz

Bize ynan, bizi saýla

Biz hakda

Gysgaça düşündiriş :

Pekin Orient PengSheng Tehniki.Co., Ltd. 2011-nji ýylda döredildi. Biz sim we kabel öndürýän maşynlar boýunça ýöriteleşdirilen üpjünçi we global ulanyjylar üçin sim we kabeli gaýtadan işlemegiň umumy çözgütlerini üpjün etmegi maksat edinýäris.
10 ýyldan gowrak ajaýyp tehnologiýa we bu ugurda hünär tejribesi, ýokary hilli we ýetişen önümler we ajaýyp hyzmat ulgamy bilen çalt ösüş gazandyk.Bäş ýüzden gowrak maşyn ýa-da setir bilen üpjün etdik ...

Sergi çärelerine gatnaşyň

Wakalar we söwda sergileri

 • täzelikler
 • täzelikler
 • täzelikler
 • täzelikler
 • täzelikler
 • Pekin Orient Germaniýada sim we kabel üçin 1-nji söwda ýarmarkasyna gatnaşdy

  BEJING ORIENT PENGSHENG TECH CO., LTD“Wire 2024” sergisine gatnaşdy.2024-nji ýylyň 15-19-njy aprelinde Germaniýanyň Messe Dusseldorf şäherinde meýilleşdirilen bu çäre sim öndürmek we şuňa meňzeş tehnologiýalar boýunça hünärmenler üçin hökman gatnaşmalydy.Biz B53 stendiniň 15-nji zalynda bolduk....

 • ZL250-17 / TH3000A / WS630-2 Aralyk çyzgy çyzygy

  ZL250-17 Aralyk sim çyzgy enjamy, howpsuz işleýändigine göz ýetirmek üçin dolandyryş panelinde gyssagly duralga bilen doly suwaryş ulgamyny kabul edýär.çyzgy konusynyň tekeri, kapstanlar volfram karbidi bilen bejerilýär.Çyzgy hereketlendirijisi AC geçirijisi bilen dolandyrylýar.Hereket edýän güýç ...

 • 6000 tonna Kislorodsyz mis çybyk çyzygy üçin ýokary guýma maşyn

  Bu “Up-casting” üznüksiz guýma ulgamy ýylda 6000 tonna kuwwatly we uzyn kislorodsyz mis çybyk öndürmek üçin ulanylýar.Bu ulgam ýokary hilli önüm, pes maýa goýum, aňsat işlemek, az çykdajy, önümçilik göwrümini üýtgetmekde çeýe we hapalanma ýok ...

 • Upokarky üznüksiz guýma maşynlary üçin ätiýaçlyk şaýlary (Up guýma maşyn)

  “Up Casting” ulgamy esasan sim we kabel pudaklary üçin ýokary hilli kislorodsyz mis çybyk öndürmek üçin ulanylýar.Käbir ýörite dizaýn bilen dürli programmalar üçin mis erginlerini ýa-da turbalar we awtobus zolagy ýaly käbir profilleri ýasamaga ukyply.Ulgam bulaşyklyk bilen ...

 • Rod döwmek maşynymyzyň ösen dizaýny.

  Biziň kompaniýamyz Pekin Orient PengSheng Tech.Co., Ltd 2012-nji ýylda döredildi. Biz mis we alýuminiý sim çyzgy maşynlary, şol sanda çybyk döwüji maşyn, köp simli çyzuw maşynlary, aralyk çyzgy maşynlary we inçe çyzgy maşynlary we ş.m. ýöriteleşdirilen üpjünçi.