Qualityokary hilli enjamlar bilen üpjün edýäris

Önümlerimiz

Bize ynan, saýla

Biz hakda

Gysgaça düşündiriş :

Pekin Orient PengSheng Tehniki.Co., Ltd. 2011-nji ýylda döredildi. Biz sim we kabel öndürýän maşynlarda ýöriteleşdirilen üpjünçi we global ulanyjylar üçin sim we kabeli gaýtadan işlemegiň umumy çözgütlerini üpjün etmegi maksat edinýäris.
10 ýyldan gowrak ajaýyp tehnologiýa we bu ugurda hünär tejribesi, ýokary hilli we ýetişen önümler we ajaýyp hyzmat ulgamy bilen çalt ösüşe ýetdik.Bäş ýüzden gowrak maşyn ýa-da setir bilen üpjün etdik ...

Sergi çärelerine gatnaşyň

Çäreler we söwda sergileri

 • news_img
 • news_img
 • news_img
 • news_img
 • Sim we turba 2022

  50-den gowrak ýurtdan 1822 sergi 2022-nji ýylyň 20-nji iýunyndan 24-nji iýuna çenli Düsseldorf şäherine 93,000 inedördül metr sergi meýdançasynda öz pudaklaryndan tehnologiýa aýratynlyklaryny hödürlemek üçin geldi.“Düsseldorf bu agyr pudaklaryň boljak ýeri bolar we şeýle bolar.Esasanam dowamly c ...

 • 2022-nji ýylyň 5-7-nji oktýabryna geçmek üçin sim we Tube Günorta-Gündogar Aziýa

  Sim we Tube Günorta-Gündogar Aziýanyň 14-nji we 13-nji neşirleri 2022-nji ýylyň 5-7-nji oktýabry aralygynda Bangkokyň BITEC-de geçiriljek iki söwda ýarmarkasy 2022-nji ýylyň soňky bölegine geçer.Geljek ýylyň fewral aýynda öň yglan edilen senelerden bu ädim, dowam edýän gadagançylygy göz öňünde tutup paýhasly ...

 • Merkezi Aziýada “Servo” sürýän mis çeňňegi.

  Merkezi Aziýadaky köne müşderimiz, 2021-nji ýylyň ahyrynda önümçiligiň giňelmegine bolan isleg sebäpli täze mis döwüji çyzuw maşynyny satyn almalydy. Aýry-aýry serw hereketlendirijileri bilen çybyk döwüji çyzgy maşynymyzyň artykmaçlyklary sebäpli, FDJ450- iň soňky satyn aldylar. 13 / TH5000 / WS6 ...

 • Wire® Düsseldorf 2022-nji ýylyň iýunyna geçýär.

  Messe Düsseldorf sim we Tube görkezişleriniň 2022-nji ýylyň 20-25-nji iýuny aralygynda yza süýşüriljekdigini habar berdi. Aslynda maý aýynda meýilleşdirilýän Messe Düsseldorf örän dinamiki infeksiýa we çalt ýaýramagy sebäpli tomaşalary göçürmek kararyna geldi. ...