Sim we kabel lazer markeri

 • Iki gezek bükülýän maşyn

  Iki gezek bükülýän maşyn

  Sim we kabel üçin dykylýan / gysýan maşyn Baglamak / gysmak maşynlary, simleri we kabelleri bir topar ýa-da simli öwürmek üçin niýetlenendir.Dürli sim we kabel gurluşy üçin, goşa öwrümli birleşdiriji maşynyň dürli modelleri we ýeke öwrümli birleşdiriji maşyn zerurlyklaryň köpüsini gowy goldaýar.

 • Tweke öwrümli aýlawly maşyn

  Tweke öwrümli aýlawly maşyn

  Sim we kabel üçin dykyz / gysma maşyn
  Baglamak / gysmak maşynlary simleri we kabelleri bir topar ýa-da simli etmek üçin niýetlenendir.Dürli sim we kabel gurluşy üçin, goşa öwrümli birleşdiriji maşynyň dürli modelleri we ýeke öwrümli birleşdiriji maşyn zerurlyklaryň köpüsini gowy goldaýar.

 • Effokary täsirli sim we kabel ekstruderleri

  Effokary täsirli sim we kabel ekstruderleri

  Ekstruderlerimiz awtoulag simini, BV simini, koaksial kabeli, LAN simini, LV / MV kabelini, rezin kabeli we Teflon kabeli we ş.m. PVC, PE, XLPE, HFFR we beýlekiler ýaly köp sanly materialy gaýtadan işlemek üçin niýetlenendir. Ekstruziýa nurbatymyz we barrelimizdäki ýörite dizaýn, ýokary hilli öndürijilikli soňky önümleri goldaýar.Dürli kabel gurluşy üçin bir gatlak ekstruziýa, goşa gatlak birleşme ýa-da üç ekstruziýa we olaryň kelleleri birleşdirilýär.

 • Sim we kabel awtomatiki sowadyjy maşyn

  Sim we kabel awtomatiki sowadyjy maşyn

  Enjam BV, BVR, elektrik simleri ýa-da izolýasiýa simleri gurmak we ş.m. üçin ulanylýar. Maşynyň esasy wezipesi şulary öz içine alýar: uzynlygy sanamak, başy sim bilen iýmitlendirmek, sim örtügi, deslapky uzynlyga ýeteninde sim kesmek we ş.m.

 • Sim we kabel awto gaplaýyş enjamy

  Sim we kabel awto gaplaýyş enjamy

  PVC, PE filmi, PP dokalan zolak ýa-da kagyz we ş.m. bilen ýokary tizlikli gaplama.

 • Awtoulag örtügi we 1 enjamda 2 gaplamak

  Awtoulag örtügi we 1 enjamda 2 gaplamak

  Bu enjam sim örtmek we gaplamak funksiýasyny birleşdirýär, çukur rulonyna öwrülip, ​​gurşun siminiň deşigini bir gapdala goýup, sim simleri, CATV we ş.m. üçin amatlydyr.

 • Sim we kabel lazer bellik enjamy

  Sim we kabel lazer bellik enjamy

  Lazer belliklerimizde esasan dürli material we reňk üçin üç dürli lazer çeşmesi bar.Ultra gyrmyzy (UV) lazer çeşmesi, süýümli lazer çeşmesi we kömürturşy gazy (Co2) lazer çeşmesi bar.