Sim we kabel üçin dykyz / gysma maşyn

 • Iki gezek bükülýän maşyn

  Iki gezek bükülýän maşyn

  Sim we kabel üçin dykylýan / gysýan maşyn Baglamak / gysmak maşynlary, simleri we kabelleri bir topar ýa-da simli öwürmek üçin niýetlenendir.Dürli sim we kabel gurluşy üçin, goşa öwrümli birleşdiriji maşynyň we ýekeje öwrümli birleşdiriji maşynyň dürli modelleri zerurlyklaryň köpüsini gowy goldaýar.

 • Tweke öwrümli aýlawly maşyn

  Tweke öwrümli aýlawly maşyn

  Sim we kabel üçin dykyz / gysma maşyn
  Baglamak / gysmak maşynlary simleri we kabelleri bir topar ýa-da simli etmek üçin niýetlenendir.Dürli sim we kabel gurluşy üçin, goşa öwrümli birleşdiriji maşynyň dürli modelleri we ýeke öwrümli birleşdiriji maşyn zerurlyklaryň köpüsini gowy goldaýar.