Biz hakda

Pekin Orient PengSheng Tehniki.Co., Ltd.

Biz kim?

Pekin Orient PengSheng Tehniki.Co., Ltd. 2011-nji ýylda döredildi. Biz sim we kabel öndürýän maşynlar boýunça ýöriteleşdirilen üpjünçi we global ulanyjylar üçin sim we kabeli gaýtadan işlemegiň umumy çözgütlerini üpjün etmegi maksat edinýäris.
Öz tehnologiýamyz we bilişimiz, önümçilik desgalary we dolandyryş bilen Hytaýdan iň oňat maşynlary dünýä müşderilerine hödürlemegi bagyş edýäris.
Maşynlardan başga-da, ahyrky ulanyjylar üçin möhüm bolan tehniki goldawy we satuwdan soň hyzmat edýäris.Ynam we gowy abraýymyz üçin minnetdar müşderilerimizi esasan Günorta Amerikada, Afrikada, Gündogar Europeewropada we Günorta Aziýada alýarys.

Biz hakda
灵 达

Biz näme edýäris?

Esasy önümlerimiz gaýtadan işlemek üçin sim we kabel öndürýän maşynlar:
Mis we alýumin guýmak, ekstruziýa, çyzgy;
Kabel ekstruziýasy, gysmak, bellemek;
Magnit sim izolýasiýa we gaýtadan işlemek;
Polat sim çyzmak we gysmak;
Kebşirleýiş simleri we kebşirleýiş simleri;
Kompýuter simleriniň çyzylmagy we kompýuter ýüpleriniň gysylmagy;
Atylylygy bejermek we galvanizasiýa etmek;
Maşynlardan başga-da, satuwdan ozal tehniki maslahat berýäris we satuwdan soň tehniki hyzmat edýäris.Müşderiler üçin enjamyň gowy işlemegini we işlemegini üpjün etmek üçin hemişe işjeň hyzmat etmek möhümdir.Tejribeli hyzmat toparymyz e-poçta, telefon we wideo arkaly habarlaşmaga ýa-da ýerinde goldaw almaga taýyn.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. “Hi-Tech” önümçilik enjamlary
Ösen önümçilik enjamlaryny ulanýarys we esasy önümçilik enjamlary göni Germaniýadan getirilýär.
2. qualityokary hilli we ýetişen önümler
Dünýä bazarynda ýüzlerçe maşyn ýa-da setir hödürledik.Maşynlarymyz we setirlerimiz 30-dan gowrak ýurtda ulanylýar.
3. Hünär we wagtynda hyzmat
Hyzmat bölümimiz bar.Technhli tehnikler senagat taýdan ýokary bilimli.Satuwdan öňki maslahat, ýerinde gurnamak we taýýarlamak we satuwdan soň hyzmat etmekden başga-da, hünärmen we wagtynda hyzmatymyz taslamanyň işiniň çalt we çalt geçmegine goldaw berer.

biz hakda
biz hakda
biz hakda

Zawodymyz

Biz hakda
Biz hakda
Biz hakda

Sergiler

Biz hakda

Y2014 Dusseldorf sim we turba sergisi

Biz hakda

Y2015 Moskwa sim we turba sergisi

Biz hakda

Y2016 Dusseldorf sim we turba sergisi

Biz hakda

Y2017 Atlanta sim we turba sergisi

Y2018 Dusseldorf sim we turba sergisi

Y2018 Dusseldorf sim we turba sergisi

Y2019 Babgkok sim we turba sergisi

Y2019 Babgkok sim we turba sergisi