Önümler

 • “Cu-OF Rod” kasting ulgamy

  “Cu-OF Rod” kasting ulgamy

  “Up Casting” ulgamy esasan sim we kabel pudaklary üçin ýokary hilli kislorodsyz mis çybyk öndürmek üçin ulanylýar.Käbir ýörite dizaýn bilen dürli programmalar üçin mis erginlerini ýa-da turbalar we awtobus zolagy ýaly käbir profilleri ýasamaga ukyply.
  Ulgam ýokary hilli önüm, pes maýa goýum, aňsat işlemek, az çykdajy, önümçilik göwrümini üýtgetmekde çeýe we daşky gurşawa hapalanma häsiýetleri bilen.

 • Alýumin üznüksiz guýma we togalanýan çyzyk - Alýumin çybyk CCR çyzygy

  Alýumin üznüksiz guýma we togalanýan çyzyk - Alýumin çybyk CCR çyzygy

  Alýumin üznüksiz guýma we togalanýan çyzyk 9,5mm, 12mm we 15mm diametrli arassa alýumin, 3000 seriýaly, 6000 seriýaly we 8000 seriýaly alýumin garyndy çybyklaryny öndürmek üçin işleýär.

  Ulgam gaýtadan işleýän materiallara we degişli kuwwata laýyklykda dizaýn edilýär we üpjün edilýär.
  Zawod dört polotno guýma maşynynyň, hereketlendiriji bölümiň, rolik gyrkyjynyň, düzediji we köp ýygylykly induksiýa gyzdyryjydan, togalanýan degirmeniň, tegelek degirmen ýaglaýyş ulgamyndan, tegelek degirmeni emulsiýa ulgamyndan, çybyk sowadyş ulgamlaryndan, rulondan we elektrik gözegçiliginden ybaratdyr. ulgamy.

 • Mis üznüksiz guýma we togalanýan çyzyk - mis CCR çyzygy

  Mis üznüksiz guýma we togalanýan çyzyk - mis CCR çyzygy

  - Kaster diametri 2100mm ýa-da 1900mm bolan bäş tigirli guýma maşyn we 2300 inedördül metr guýma kesiş meýdany
  -2-Gödek togalanmak üçin togalanmak prosesi we iň soňky togalanmak üçin 3 rulonly aýlaw prosesi
  - Kastor we rulon bilen işlemek üçin niýetlenen rulon emulsiýa ulgamy, dişli ýaglaýyş ulgamy, sowadyş ulgamy we beýleki goşmaça enjamlar.
  -PLC programmasy, kasterden ahyrky gazana çenli dolandyrylýan amal
  - Orbital görnüşde programma görnüşi;gidrawlik basyş enjamy bilen alnan ykjam jemleýji rulon

 • Aýry-aýry sürüjiler bilen çybyk döwüji maşyn

  Aýry-aýry sürüjiler bilen çybyk döwüji maşyn

  • keseligine tandem dizaýny
  • aýratyn sero sürüjisi we dolandyryş ulgamy
  • Siemens reduktory
  • uzak ömri üçin doly suwasty sowadyş / emulsiýa ulgamy

 • Mis / alýumin / erginli çybyk döwüji maşyn

  Mis / alýumin / erginli çybyk döwüji maşyn

  • keseligine tandem dizaýny
  • geçirişiň aýlawly ýagyna sowatmak / çalmak
  • 20CrMoTi materialyndan ýasalan dik takyk enjamlar.
  • uzak ömri üçin doly suwasty sowadyş / emulsiýa ulgamy
  • çyzuw emulsiýasynyň we dişli ýagyň bölünmegini goramak üçin mehaniki möhür dizaýny (suw guýýan panadan, ýag guýýan halkadan we labyrint bezinden durýar).

 • Effokary täsirli köp simli çyzgy

  Effokary täsirli köp simli çyzgy

  • ykjam dizaýn we aýak yzy azaldyldy
  • geçirişiň aýlawly ýagyna sowatmak / çalmak
  • 8Cr2Ni4WA materialdan ýasalan takyk takyk dişli we mil.
  • çyzuw emulsiýasynyň we dişli ýagyň bölünmegini goramak üçin mehaniki möhür dizaýny (suw guýýan panadan, ýag guýýan halkadan we labyrint bezinden durýar).

 • Effokary netijelilik aralyk çyzgy enjamy

  Effokary netijelilik aralyk çyzgy enjamy

  • konus kassa görnüşiniň dizaýny
  • geçirişiň aýlawly ýagyna sowatmak / çalmak
  • 20CrMoTi materialyndan ýasalan dik takyk enjamlar.
  • uzak ömri üçin doly suwasty sowadyş / emulsiýa ulgamy
  • çyzgy emulsiýasynyň we dişli ýagyň bölünmegini goramak üçin mehaniki möhür dizaýny.

 • Effokary täsirli nepis sim çyzýan maşyn

  Effokary täsirli nepis sim çyzýan maşyn

  Inçe sim çyzýan maşyn • ýokary hilli tekiz guşaklar, pes ses.• goşa öwrüji hereketlendiriji, hemişelik dartyş gözegçiligi, energiýa tygşytlamak • top skreri bilen geçmek BD22 / B16 B22 B24 Maks giriş Ø [mm] 1,6 1.2 1.2 Çykyş Ø diapazony [mm] 0.15-0.6 0.1-0.32 0.08-0.32 Simleriň sany. 1 1 1 Garalamalaryň sany 22/16 22 24 Maks.tizlik [m / sek] 40 40 40 Taslamanyň siminiň uzalmagy 15% -18% 15% -18% 8% -13% Capokary kuwwatly gyryjy bilen inçe sim çyzýan maşyn • kosmos tygşytlamak üçin ykjam dizaýn • ...
 • Gorizontal DC garşylyk Annealer

  Gorizontal DC garşylyk Annealer

  • gorizontal DC garşylykly enjam, hasany döwmek maşynlary we aralyk çyzgy maşynlary üçin amatlydyr
  • yzygiderli hilli sim üçin sanly anneal naprýa .eniýe dolandyryşy
  • 2-3 zona anneal ulgamy
  • Okislenmegiň öňüni almak üçin azot ýa-da bug gorag ulgamy
  • aňsat hyzmat etmek üçin ergonomiki we ulanyjy üçin amatly maşyn dizaýny

 • Dik dik garşylyk Annealer

  Dik dik garşylyk Annealer

  • aralyk çyzgy maşynlary üçin dik DC garşylyk annealeri
  • yzygiderli hilli sim üçin sanly anneal naprýa .eniýe dolandyryşy
  • 3 zolakly anneal ulgamy
  • Okislenmegiň öňüni almak üçin azot ýa-da bug gorag ulgamy
  • aňsat hyzmat etmek üçin ergonomiki we ulanyjy üçin amatly dizaýn

 • Qualityokary hilli Coiler / Barrel Coiler

  Qualityokary hilli Coiler / Barrel Coiler

  • hasany döwmek maşynynda we aralyk çyzgy maşynynda ulanmak aňsat
  • çelekler we karton çelekler üçin amatly
  • rozetka nagşy bilen örtülen simleri we aşaky akymlary gaýtadan işlemek üçin eksantrik aýlanýan birlik dizaýny

 • Doly awtomatiki tüýdük üýtgetmek ulgamy bilen awtomatiki goşa spoler

  Doly awtomatiki tüýdük üýtgetmek ulgamy bilen awtomatiki goşa spoler

  • goşa işleýiş dizaýny we üznüksiz işlemek üçin doly awtomatiki spool ulgamy
  • üç fazaly AC hereketlendiriji ulgamy we simden geçmek üçin aýratyn hereketlendiriji
  • sazlanyp bilinýän pintle görnüşli spooler, giň gerimli ululyk ulanylyp bilner

1234Indiki>>> Sahypa 1/4