Gury polat sim çyzgy enjamy

Gysga düşündiriş:

Gury, göni görnüşli polat sim çyzgy enjamy dürli polat simleri çyzmak üçin ulanylyp bilner, kapstanyň ululyklary 200 mm-den 1200 mm-e çenli.Enjam pes ses we yrgyldy bilen berk bedene eýedir we müşderiniň talaplaryna laýyklykda gyryjylar, rulolar bilen birleşdirilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

R HRC 58-62 gatylygy bilen ýasalan ýa-da guýlan kapstan.
G Dişli guty ýa-da guşak bilen ýokary netijelilik.
Easy Easyeňil sazlamak we aňsat ölmek üçin göçürilýän öl gutusy.
Cap Kapstan we öl gutusy üçin ýokary öndürijilikli sowadyş ulgamy
● safetyokary howpsuzlyk standarty we dostlukly HMI dolandyryş ulgamy

Elýeterli görnüşler

Sab Sabyn gyjyndyryjylary ýa-da togalanýan kasetasy bilen öl gutusyny aýlamak
Cap Galp kapstan we wolfram karbid bilen örtülen kapstan
First Ilkinji çyzgy bloklarynyň jemlenmegi
Ing Süýşmek üçin zolak ýapyň
● Birinji derejeli halkara elektrik elementleri

Esasy tehniki aýratynlyklar

Haryt

LZn / 350

LZn / 450

LZn / 560

LZn / 700

LZn / 900

LZn / 1200

Kapstan çyzmak
Dia. (Mm)

350

450

560

700

900

1200

Maks.Giriş simleri. (Mm)
C = 0,15%

4.3

5.0

7.5

13

15

20

Maks.Giriş simleri. (Mm)
C = 0.9%

3.5

4.0

6.0

9

21

26

Min.Çykyş simleri (mm)

0.3

0,5

0.8

1.5

2.4

2.8

Maks.Iş tizligi (m / s)

30

26

20

16

10

12

Motor güýji (KW)

11-18.5

11-22

22-45

37-75

75-110

90-132

Tizligi dolandyrmak

AC üýtgeýän ýygylyk tizligini dolandyrmak

Sesi derejesi

80 dB-den az


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Flux reňkli kebşirleýji sim önümçilik liniýasy

   Flux reňkli kebşirleýji sim önümçilik liniýasy

   Çyzyk aşakdaky maşynlardan ybarat zolak materialy Pes uglerod polat, poslamaýan polat Polat zolagyň ini 8-18mm Polat lentanyň galyňlygy 0,3-1.0mm Iýmitlendiriş tizligi 70-100m / min Akym doldurmagyň takyklygy ± 0,5% Soňky çekilen sim ...

  • Üznüksiz örtük enjamlary

   Üznüksiz örtük enjamlary

   Ipleörelge Üznüksiz örtmek / örtmek prinsipi üznüksiz ekstruziýa bilen meňzeýär.Tangensial gurallar guralyny ulanyp, ekstruziýa tigir iki taýagy örtük / örtük kamerasyna sürýär.Temperatureokary temperaturada we basyşda material ýa-da metallurgiki baglanyşyk şertine ýetýär we kamera girýän ýa-da daşardan çykýan demir sim ýadrosyny gönüden-göni ýapmak üçin demir gorag gatlagyny emele getirýär ...

  • Alýumin üznüksiz guýma we togalanýan çyzyk - Alýumin çybyk CCR çyzygy

   Alýumin üznüksiz guýma we togalanýan çyzyk - Al ...

   Gysga prosess akymy guýma maşyn, guýma bar → rolik gyrkyjy → düzediji → köp ýygylykly induksiýa gyzdyryjy → iýmitlendiriji enjam → rulon degirmeni → sowadyjy → örtük artykmaçlyklary Ençeme ýyllap enjamy kämilleşdirmek bilen üpjün edilen enjamymyz hyzmat bilen bilelikde: - Dolandyrylan eredilen ýokary energiýa tygşytlaýjy peç - ýokary öndürijilik we netijelilik - aňsat işlemek we yzygiderli çybyk hilini saklamak - maşyn sta-dan tehniki goldaw ...

  • Awtoulag örtügi we 1 enjamda 2 gaplamak

   Awtoulag örtügi we 1 enjamda 2 gaplamak

   Kabel örtmek we gaplamak, gaplamazdan ozal kabel önümçiliginiň iň soňky stansiýasydyr.Kabel çyzygynyň soňundaky kabel gaplaýyş enjamlary.Kabel rulonynyň sargysy we gaplaýyş ergini bar.Zawodyň köpüsi maýa goýumyň başynda çykdajylary göz öňünde tutmak bilen ýarym awtoulag sowadyjy maşyny ulanýar.Indi ony çalyşmagyň we kabel örtügini awtomatiki usulda we p ...

  • PI Film / Kapton® Tapyş maşyny

   PI Film / Kapton® Tapyş maşyny

   Esasy tehniki maglumatlar Tegelek geçirijiniň diametri: 2,5mm - 6.0mm Tekiz geçirijiniň meýdany: 5 mm² - 80 mm² id Giňligi: 4mm-16mm, Galyňlygy: 0.8mm-5.0mm) Aýlanma tizligi: iň ýokary.1500 aýlaw Çyzygyň tizligi: iň ýokary.12 m / min Specialörite aýratynlyklar - Konsentrik degmek üçin serw sürüjisi -IGBT induksiýa gyzdyryjy we hereket edýän şöhleli peç

  • Dik dik garşylyk Annealer

   Dik dik garşylyk Annealer

   Dizaýn • aralyk çyzgy maşynlary üçin wertikal DC garşylykly enjam • yzygiderli hilli sim üçin sanly anneal naprýa controleniýe gözegçiligi • 3 zolakly anneal ulgamy • oksidlenmäniň öňüni almak üçin azot ýa-da bug gorag ulgamy • aňsat hyzmat etmek üçin ergonomiki we ulanyjy üçin amatly dizaýn Önümçilik • anneal naprýa couldeniýe bolup biler Dürli sim talaplaryny kanagatlandyrmak üçin saýlanylýar Netijelilik • TH1000 TH2000 gorag gazynyň sarp edilişini azaltmak üçin ýapyk anneler ...