Polat sim we arkan çyzyk

 • Polat sim we ýüp turba turbalary

  Polat sim we ýüp turba turbalary

  Dürli gurluşly polat ýüpleri we ýüpleri öndürmek üçin aýlanýan turba bilen turbalar.Maşyny dizaýn edýäris we talonlaryň sany müşderiniň talaplaryna bagly bolup, 6-dan 30-a çenli üýtgäp biler. Bu enjam pes yrgyldy we ses bilen ygtybarly işleýän turba üçin uly NSK podşipnik bilen enjamlaşdyryldy.Süýüm dartyş gözegçiligi we süýümli önümler üçin goşa kapstanlar, müşderileriň talaplaryna laýyklykda dürli ölçegdäki talonlarda ýygnalyp bilner.

 • Polat sim we ýüp ýapmak çyzygy

  Polat sim we ýüp ýapmak çyzygy

  1, Goldaw üçin uly rolikli ýa-da rulman görnüşleri
  2, Has oňat garşylyk üçin bejerilen ýerüsti goşa kapstanly ýollar.
  3, Müşderiniň talaplaryna laýyk gelýän öňünden we iberijiler
  4, Halkara ösen elektrik dolandyryş ulgamy
  5, efficiencyokary netijelilikli dişli guty bilen güýçli motor
  6, ädimsiz uzynlyk dolandyryşy