Kagyz kakýan maşyn we izolýasiýa enjamy

 • Gorizontal çeçotka maşynynyň ýeke geçirijisi

  Gorizontal çeçotka maşynynyň ýeke geçirijisi

  Gorizontal kran enjamy izolýasiýa geçirijileri ýasamak üçin ulanylýar.Bu enjam kagyz, poliester, NOMEX we mika ýaly dürli materiallardan ýasalan lentalar üçin amatlydyr.Gorizontal çeçotka maşynynyň dizaýny we önümçiligi boýunça köp ýyllyk tejribämiz bilen, 1000 aýlawda ýokary hilli we ýokary aýlanma tizligi bolan iň soňky kakmak maşynyny taýýarladyk.

 • Kombinirlenen tapma enjamy - Köp geçirijiler

  Kombinirlenen tapma enjamy - Köp geçirijiler

  Köp geçirijiler üçin kombinirlenen kran enjamy, bir geçiriji üçin gorizontal kran enjamynda üznüksiz ösüşimizdir.Birleşdirilen kabinetde 2,3 ýa-da 4 sany kran enjamy düzülip bilner.Her bir geçiriji bir wagtyň özünde kran enjamyndan geçýär we degişlilikde birleşdirilen şkafda lenta alýar, soňra lenta geçirijiler ýygnalyp, bir birleşdirilen geçiriji hökmünde lenta edilýär.

 • Süýüm aýna izolýasiýa enjamy

  Süýüm aýna izolýasiýa enjamy

  Enjam süýümli aýna izolýasiýa geçirijilerini öndürmek üçin niýetlenendir.Süýümli aýna ýüplükler ilki bilen geçirijä öwrülýär we izolýasiýa lak ulanylýar, soň bolsa geçiriji şöhleli peç bilen gyzdyrylýar.Dizaýn, bazar talaplaryna laýyk gelýär we süýümli aýna izolýasiýa enjamy boýunça köp ýyllyk tejribämizi kabul edýär.

 • PI Film / Kapton® Tapyş maşyny

  PI Film / Kapton® Tapyş maşyny

  “Kapton®” kran enjamy, “Kapton®” lentasyny ulanyp, tegelek ýa-da tekiz geçirijileri izolirlemek üçin ýörite döredildi.Gowy we yzygiderli önüm öndüriler ýaly, geçirijini içerden (IGBT induksiýa ýyladyşy) we daşyndan (Radiant peç bilen ýylatmak) ýylylyk sintezleýiş prosesi bilen birleşdirmek.