Polat sim we ýüp turba turbalary

Gysga düşündiriş:

Dürli gurluşly polat ýüpleri we ýüpleri öndürmek üçin aýlanýan turba bilen turbalar.Maşyny dizaýn edýäris we talonlaryň sany müşderiniň talaplaryna bagly bolup, 6-dan 30-a çenli üýtgäp biler. Bu enjam pes yrgyldy we ses bilen ygtybarly işleýän turba üçin uly NSK podşipnik bilen enjamlaşdyryldy.Süýüm dartyş gözegçiligi we süýümli önümler üçin goşa kapstanlar, müşderileriň talaplaryna laýyklykda dürli ölçegdäki talonlarda ýygnalyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklary

International Halkara marka podşipnikleri bilen ýokary tizlikli rotor ulgamy
Wire Simleriň gysylmagynyň yzygiderli işlemegi
Temper Temperatura bejergisi bilen gysylan turba üçin ýokary hilli bökdençsiz polat turba
Pre Öňünden taýýarlaýjy, öňki we ykjam enjamlary ýerleşdirmek üçin islege bagly
The Müşderiniň talaplaryna laýyk gelýän goşa kapstan gatnawy

Esasy tehniki maglumatlar

No.ok.

Model

Sim
Ölçegi (mm)

Strand
Ölçegi (mm)

Kuwwat
(KW)

Aýlanmak
Tizlik (rpm)

Ölçegi
(mm)

Min.

Maks.

Min.

Maks.

1

6/200

0.2

0.75

0.6

2,25

11

2200

12500 * 825 * 1025

2

18/300

0.4

1.4

2.0

9.8

37

1100

28700 * 1070 * 1300

3

6/400

0.6

2.0

1.8

6.0

30

800

20000 * 1220 * 1520

4

30/500

1.2

4.5

75

500

63000 * 1570 * 1650

5

12/630

1.4

5.5

22.5

75

500

40500 * 1560 * 1865

6

6/800

2

7

21

90

300

37000 * 1800 * 2225


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Mis / alýumin / erginli çybyk döwüji maşyn

   Mis / alýumin / erginli çybyk döwüji maşyn

   Önümçilik • çalt çyzmak ölü üýtgetmek ulgamy we aňsat işlemek üçin iki hereketlendiriji • duýgur ekranly displeý we dolandyryş, ýokary awtomatiki işlemek • dürli önümçilik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin bir ýa-da goşa simli dizaýn Netijelilik • maşyn mis, şeýle hem alýumin sim öndürmek üçin döredilip bilner. maýa goýumlaryny tygşytlamak üçin.• sowatmak / çalmak ulgamy we kepillendirmek üçin ýeterlik gorag tehnologiýasy ...

  • Flux reňkli kebşirleýji sim önümçilik liniýasy

   Flux reňkli kebşirleýji sim önümçilik liniýasy

   Çyzyk aşakdaky maşynlardan ybarat zolak materialy Pes uglerod polat, poslamaýan polat Polat zolak giňligi 8-18mm Polat lentanyň galyňlygy 0,3-1.0mm Iýmitlendiriş tizligi 70-100m / min Akym doldurmagyň takyklygy ± 0,5% Soňky çekilen sim ...

  • Sim we kabel awto gaplaýyş enjamy

   Sim we kabel awto gaplaýyş enjamy

   Aýratynlyk • Toroidal örtük bilen rulonlary gowy gaplamagyň aňsat we çalt usuly.• DC motorly hereketlendiriji • Duýgur ekran (HMI) arkaly aňsat dolandyryş • OD 200mm-den 800mm-e çenli standart hyzmat aralygy.• maintenanceönekeý we arzan tehniki hyzmat bilen enjamy ulanmak aňsat.Model beýikligi (mm) Daşarky diametri (mm) Içki diametri (mm) sideeke tarapy (mm) Gaplaýyş materiallarynyň agramy (kg) Gaplaýyş materialynyň galyňlygy (mm) Material ini (mm) OPS-70 ...

  • Effokary täsirli sim we kabel ekstruderleri

   Effokary täsirli sim we kabel ekstruderleri

   Baş gahrymanlar 1, nurbat we barrel üçin azot bejergisi, durnukly we uzak ömri üçin ajaýyp garyndy kabul edildi.2, ýyladyş we sowadyş ulgamy ýörite işlenip düzüldi, temperatura ýokary takyklyk bilen 0-380 the aralygynda kesgitlenip bilner.3, ýörite kabel programmalary (fiziki köpüklemek we ş.m. üçin PLC + sensor ekrany 4, L / D gatnaşygy 36: 1 bilen dostlukly işlemek) 1. highokary netijelilik ekstruziýa enjamy Programma: Maý ...

  • Tweke öwrümli aýlawly maşyn

   Tweke öwrümli aýlawly maşyn

   Leeke öwrümli aýlawly maşyn Iki dürli görnüşli egriji maşyn öndürýäris: • Dia.500mm-den dia.1250mm çenli talonlar üçin kantilewer görnüşi.1250-den 2500 mm çenli 1.Kantilwer görnüşli ýeke öwrümli gysgyç maşyn Dürli tok simleri, CAT 5 / CAT 6 maglumat kabeli, aragatnaşyk kabeli we beýleki ýörite kabel öwrümleri üçin amatly....

  • Sim we kabel lazer bellik enjamy

   Sim we kabel lazer bellik enjamy

   Iş prinsipi Lazer bellik enjamy turbanyň turbageçirijiniň tizligini tizlik ölçeýji enjamy bilen kesgitleýär we markirleme enjamy, kodlaýjy tarapyndan yzyna gaýtarylýan impuls üýtgemeginiň bellik tizligine görä dinamiki markirlemegi amala aşyrýar. Simli sim önümçiligi we programma üpjünçiligi ýaly aralyk bellik funksiýasy ýerine ýetiriş we ş.m. programma üpjünçiliginiň parametrleri bilen kesgitlenip bilner.Sim çybyk pudagynda uçuş bellik enjamlary üçin fotoelektrik kesgitleýjiniň zerurlygy ýok.soň ...