Polat sim çyzgysy

 • Gury polat sim çyzgy enjamy

  Gury polat sim çyzgy enjamy

  Gury, göni görnüşli polat sim çyzgy enjamy dürli polat simleri çyzmak üçin ulanylyp bilner, kapstanyň ululyklary 200 mm-den 1200 mm-e çenli.Enjam pes ses we yrgyldy bilen berk bedene eýedir we müşderiniň talaplaryna laýyklykda gyryjylar, rulolar bilen birleşdirilip bilner.

 • Tersine dik çyzgy enjamy

  Tersine dik çyzgy enjamy

  25 mm çenli ýokary / orta / pes uglerod polat simini öndürmäge ukyply ýekeje blok çyzgy enjamy.Bir maşynda sim çyzmak we almak funksiýalaryny birleşdirýär, ýöne garaşsyz hereketlendirijiler tarapyndan dolandyrylýar.

 • Çygly polat simli maşyn

  Çygly polat simli maşyn

  Çygly çyzgy maşynynyň işleýşi wagtynda çyzgy çalgysyna çümdürilen konuslar bilen çalt geçiriji gurnama bar.Täze döredilen swivel ulgamy motorly bolup biler we sim sapaklary üçin aňsat bolar.Enjam ýokary / orta / pes uglerod we poslamaýan polat simlere ukyply.

 • Polat sim çyzýan maşyn-kömekçi maşynlar

  Polat sim çyzýan maşyn-kömekçi maşynlar

  Polat sim çyzgysynda ulanylýan dürli kömekçi maşynlary üpjün edip bilerdik.Has ýokary çyzgy netijeliligini we has ýokary hilli simleri öndürmek üçin simiň üstündäki oksid gatlagyny aýyrmak gaty möhümdir, dürli polat simlere laýyk gelýän mehaniki görnüşi we himiki görnüşli ýerüsti arassalaýyş ulgamy bar.Şeýle hem, sim çyzmak prosesinde zerur görkeziji maşynlar we düwme kebşirleýiş maşynlary bar.