Pekin Orient Germaniýada sim we kabel üçin 1-nji söwda ýarmarkasyna gatnaşdy

BEJING ORIENT PENGSHENG TECH CO., LTD “Wire 2024” sergisine gatnaşdy.2024-nji ýylyň 15-19-njy aprelinde Germaniýanyň Messe Dusseldorf şäherinde meýilleşdirilen bu çäre sim öndürmek we şuňa meňzeş tehnologiýalar boýunça hünärmenler üçin hökman gatnaşmalydy.Biz B53 stendiniň 15-nji zalynda bolduk.

1

Bu pudakda 20 ýyldan gowrak tejribe hökmünde “BEIJING ORIENT” iň soňky gazananlarymyzy we çözgütlerimizi görkezerKasting,üznüksiz guýmamis, alýumin we erginlerde togalanýan, çyzýan maşyn we ekstruziýa enjamlary.Bilermenler toparymyz iň täze tehnologiýamyzy görkezmek we amallaryňyza öwrülişik edip biljekdigimizi ara alyp maslahatlaşmak üçin bardy.Köne müşderilerimiz bilen duşuşanymyza we mis, gymmat bahaly metallar we garyndy guýma önümleriniň innowasiýa dizaýnlary barada öwrenmek üçin täze müşderilerimizi garşy alýarys.

2

Sim: sim we kabel boýunça dünýäde öňdebaryjy söwda ýarmarkasy

60 ýurtdan 1500 sergi, sim we kabel pudagy üçin 1-nji söwda ýarmarkasynda senagatdan we söwdadan talaplaryň giň topary üçin täzeliklerini hödürleýär.Processhli proses zynjyryndan - çig maldan sim öndürmek we gaýtadan işlemek üçin iň täze maşynlara çenli dünýä bazaryndaky liderler we tendensiýalar bilen tanyşyň.

3

Iş wagty: 22-2024-nji maý