Üznüksiz guýma we togalanýan çyzyk - CCR çyzygy

 • “Cu-OF Rod” kasting ulgamy

  “Cu-OF Rod” kasting ulgamy

  “Up Casting” ulgamy esasan sim we kabel pudaklary üçin ýokary hilli kislorodsyz mis çybyk öndürmek üçin ulanylýar.Käbir ýörite dizaýn bilen dürli programmalar üçin mis erginlerini ýa-da turbalar we awtobus zolagy ýaly käbir profilleri ýasamaga ukyply.
  Ulgam ýokary hilli önüm, pes maýa goýum, aňsat işlemek, az çykdajy, önümçilik göwrümini üýtgetmekde çeýe we daşky gurşawa hapalanma häsiýetleri bilen.

 • Alýumin üznüksiz guýma we togalanýan çyzyk - Alýumin çybyk CCR çyzygy

  Alýumin üznüksiz guýma we togalanýan çyzyk - Alýumin çybyk CCR çyzygy

  Alýumin üznüksiz guýma we togalanýan çyzyk 9,5mm, 12mm we 15mm diametrli arassa alýumin, 3000 seriýaly, 6000 seriýaly we 8000 seriýaly alýumin garyndy çybyklaryny öndürmek üçin işleýär.

  Ulgam gaýtadan işleýän materiallara we degişli kuwwata laýyklykda dizaýn edilýär we üpjün edilýär.
  Zawod dört polotno guýma maşynynyň, hereketlendiriji bölümiň, rolik gyrkyjynyň, düzediji we köp ýygylykly induksiýa gyzdyryjydan, togalanýan degirmeniň, tegelek degirmen ýaglaýyş ulgamyndan, tegelek degirmeni emulsiýa ulgamyndan, çybyk sowadyş ulgamlaryndan, rulondan we elektrik gözegçiliginden ybaratdyr. ulgamy.

 • Mis üznüksiz guýma we togalanýan çyzyk - mis CCR çyzygy

  Mis üznüksiz guýma we togalanýan çyzyk - mis CCR çyzygy

  - Kaster diametri 2100mm ýa-da 1900mm bolan bäş tigirli guýma maşyn we 2300 inedördül metr guýma kesiş meýdany
  -2-Gödek togalanmak üçin togalanmak prosesi we iň soňky togalanmak üçin 3 rulonly aýlaw prosesi
  - Kastor we rulon bilen işlemek üçin niýetlenen rulon emulsiýa ulgamy, dişli ýaglaýyş ulgamy, sowadyş ulgamy we beýleki goşmaça enjamlar.
  -PLC programmasy, kasterden ahyrky gazana çenli dolandyrylýan amal
  - Orbital görnüşde programma görnüşi;gidrawlik basyş enjamy bilen alnan ykjam jemleýji rulon