Öňünden ýasalan beton (PC) polat sim çyzýan maşyn

Gysga düşündiriş:

Kompýuter simlerini we dürli görnüşli desgalary (Roadol, Derýa we Demirýol, Köprüler, Gurluşyk we ş.m.) gurmak üçin betondan öňünden basyşda ulanylýan kompýuter simlerini we simleri öndürmek üçin ýöriteleşdirilen kompýuter polat sim we çyzgy enjamy bilen üpjün edýäris.Enjam müşderi tarapyndan görkezilen tekiz ýa-da lenta görnüşli kompýuter simini öndürip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dokuz 1200mm blokly agyr ýük maşyny
High carbonokary uglerod simleri üçin amatly aýlaw görnüşi.
Wire Sim dartyş gözegçiligi üçin duýgur rolikler
Highokary netijelilik geçiriş ulgamy bolan güýçli hereketlendiriji
● Halkara NSK rulman we Siemens elektrik gözegçiligi

Haryt

Bölüm

Spesifikasiýa

Giriş simleri Dia.

mm

8.0-16.0

Çykyş simleri Dia.

mm

4.0-9.0

Blok ölçegi

mm

1200

Çyzygyň tizligi

mm

5.5-7.0

Motor güýjüni bloklaň

KW

132

Sowadyş görnüşini blokirläň

Içki suw sowadyşy we daşarky ýel sowadyşy

Sowuklama görnüşi

Göni suw sowatmak

Alma

mm

1250

Motor güýji

KW

55


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Öňünden ýasalan beton (HK) polat sim pes dynç alyş çyzygy

   Öňünden ýasalan beton (PC) polat sim pes rahat ...

   Line Çyzgy çyzgydan aýratyn bolup biler ýa-da çyzgy çyzygy bilen birleşdirilip bilner power Güýçli hereketlendiriji bilen iki sany çekiji kapstany wire Sim termo durnuklylygy üçin hereketli induksiýa peçini wire Sim sowatmak üçin ýokary netijelilik suw çüýşesi ● Iki gezek pan görnüşi üznüksiz sim ýygnamak Haryt bölüminiň spesifikasiýasy Sim önüminiň ululygy mm 4.0-7.0 Çyzyk dizaýnynyň tizligi m / min 150m / min 7.0mm üçin tölegiň ululygy mm 1250 Firs ...

  • Öňünden taýýarlanan beton (HK) ýaýyň bökmek çyzgysy

   Öňünden taýýarlanan beton (HK) ýaýyň bökmek çyzgysy

   International Halkara standart çyzyklary öndürmek üçin ýaý atyň.Cap 16 tonna çenli kapstany iki gezek çekmek.Wire simli termiki mehaniki durnuklaşdyrmak üçin göçürilýän induksiýa peçini wire Sim sowatmak üçin ýokary netijelilik suw çüýşesi ● Iki gezek çeňňek almak / tölemek (Birinjisi alma hökmünde işleýär, ikinjisi yzyna gaýtarmak üçin töleg hökmünde işleýär) element bölüminiň spesifikasiýasy önümiň ululygy mm 9.53;11.1;12.7;15.24;17.8 Çyzykly iş tizligi m / min ...