Kebşirleýiş sim çyzgysy we mis çyzygy

Gysga düşündiriş:

Çyzyk esasan polat simiň üstüni arassalaýjy maşynlardan, çyzgy maşynlaryndan we mis örtük maşynlaryndan durýar.Müşderiler tarapyndan görkezilen himiki we elektro görnüşli gaplar hem üpjün edilip bilner.Has ýokary işleýiş tizligi üçin çyzgy maşynlary bilen çyzylan ýeke simli kesiş çyzygymyz bar, şeýle hem garaşsyz adaty köp simli mis örtük çyzygy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Setir aşakdaky maşynlardan durýar

● Gorizontal ýa-da dik görnüşli rulon tölegi
● Mehaniki deskaler we Gum guşak deskaleri
● Suw ýuwujy enjam we elektrolitiki duzlaýyş bölümi
Ora Boraks örtük bölümi we guradyjy enjam
● 1-nji gödek gury çyzgy maşyn
● 2-nji inçe gury çyzgy maşyn

● Üç gezek gaýtadan işlenen suw ýuwujy we duzlaýjy enjam
Mis Mis örtük birligi
● Deri geçiriji maşyn
● Gaplaň görnüşi
Ary Gatlak yza gaýtarmak

Esasy tehniki aýratynlyklar

Haryt

Adaty spesifikasiýa

Giriş sim materialy

Pes uglerod polat sim

Polat simiň diametri (mm)

5.5-6.5mm

1stGury çyzgy prosesi

5.5 / 6.5mm-den 2.0mm-e çenli

Çyzgy bloky: 7

Motor güýji: 30KW

Çyzuw tizligi: 15m / s

2-nji gury çyzgy

2.0 mm-den ahyrky 0.8mm

Çyzgy bloky.: 8

Motor güýji: 15Kw

Çyzuw tizligi: 20m / s

Mis enjamy

Diňe himiki örtük görnüşi ýa-da elektrolitiki örtük görnüşi bilen birleşdirilen

Kebşirleýiş sim çyzgysy we mis çyzygy
Kebşirleýiş sim çyzgysy we mis çyzygy

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Polat sim we ýüp turba turbalary

   Polat sim we ýüp turba turbalary

   Esasy aýratynlyklary international Halkara marka podşipnikleri bilen ýokary tizlikli rotor ulgamy wire Simleriň gysylmagynyň durnukly işleýşi ● Temperatura bejergisi bilen gysylýan turba üçin ýokary hilli bökdençsiz polat ● Öňünden taýýarlaýjy, goşmaça we ykjam enjamlary ýerleşdirmek ● Iki sany kapstan ýoly Müşderiniň talaplary Esasy tehniki maglumatlar No. Model simiň ululygy (mm) Set ölçegi (mm) Güýç (KW) aýlanma tizligi (rpm) Ölçegi (mm) Min.Maks.Min.Maks.1 6/200 0 ...

  • Gury polat sim çyzgy enjamy

   Gury polat sim çyzgy enjamy

   Aýratynlyklary HR HRC 58-62 gatylygy bilen ýasalan ýa-da guýlan kapstan.Ear Dişli guty ýa-da guşak bilen ýokary netijelilik.Easy Easyeňil sazlamak we aňsat ölmek üçin göçürilýän öl gutusy.Cap Kapstan we örtük gutusy üçin ýokary öndürijilikli sowadyş ulgamy ● safetyokary howpsuzlyk standarty we dostlukly HMI dolandyryş ulgamy Elýeterli wariantlar ● Sabyn gyjyndyryjylary ýa-da togalanýan kaseta bilen örtülen guty ● Galp kapstan we wolfram karbid bilen örtülen kapstan örtük ● Fi ...

  • Dik dik garşylyk Annealer

   Dik dik garşylyk Annealer

   Dizaýn • Aralyk çyzgy maşynlary üçin wertikal DC garşylykly enjam • yzygiderli hilli sim üçin sanly anneal naprýa controleniýe gözegçiligi • 3 zolakly anneal ulgamy • oksidlenmäniň öňüni almak üçin azot ýa-da bug gorag ulgamy • aňsat hyzmat etmek üçin ergonomiki we ulanyjy üçin amatly dizaýn Önümçilik • anneal naprýa couldeniýe bolup biler Dürli sim talaplaryny kanagatlandyrmak üçin saýlanylýar Netijelilik • TH1000 TH2000 gorag gazynyň sarp edilişini azaltmak üçin ýapyk anneler ...

  • Öňünden ýasalan beton (HK) polat sim pes dynç alyş çyzygy

   Öňünden ýasalan beton (PC) polat sim pes rahat ...

   Line Çyzgy çyzgydan aýratyn bolup biler ýa-da çyzgy çyzygy bilen birleşdirilip bilner power Güýçli hereketlendiriji bilen iki sany çekiji kapstany wire Sim termo durnuklylygy üçin hereketli induksiýa peçini wire Sim sowatmak üçin ýokary netijelilik suw çüýşesi ● Iki gezek pan görnüşi üznüksiz sim ýygnamak Haryt bölüminiň spesifikasiýasy Sim önüminiň ululygy mm 4.0-7.0 Çyzyk dizaýnynyň tizligi m / min 150m / min 7.0mm üçin tölegiň ululygy mm 1250 Firs ...

  • Süýüm aýna izolýasiýa enjamy

   Süýüm aýna izolýasiýa enjamy

   Esasy tehniki maglumatlar Tegelek geçirijiniň diametri: 2,5 mm - 6.0mm Tekiz geçirijiniň meýdany: 5mm² - 80 mm² id Giňligi: 4mm-16mm, Galyňlygy: 0.8mm-5.0mm) Aýlanma tizligi: iň ýokary.800 aýlaw Çyzygyň tizligi: iň ýokary.8 m / min.Aýratyn kelleler üçin ýörite aýratynlyklar Servo sürüjisi, wibrasiýa täsirini ýok etmek üçin süýümli aýna döwülen Rigid we modully gurluş dizaýny, awtomatiki gözegçilik.

  • Çygly polat simli maşyn

   Çygly polat simli maşyn

   Maşyn modeli LT21 / 200 LT17 / 250 LT21 / 350 LT15 / 450 Giriş sim materialy ýokary / orta / pes uglerod polat sim;Poslamaýan polat sim;Garyndy polat sim Çyzgy 21 17 21 15 Giriş simleri Dia.1.2-0.9mm 1.8-2.4mm 1.8-2.8mm 2.6-3.8mm Çykyş simleri Dia.0.4-0.15mm 0.6-0.35mm 0,5-1.2mm 1,2-1.8mm Çyzuw tizligi 15m / s 10 8m / s 10m / s Motor güýji 22KW 30KW 55KW 90KW Esasy podşipnikler Halkara NSK, SKF podşipnikleri ýa-da müşderi ...