Kebşirleýiş sim önümçilik liniýasy

  • Flux reňkli kebşirleýji sim önümçilik liniýasy

    Flux reňkli kebşirleýji sim önümçilik liniýasy

    Performanceokary öndürijilikli akymly kebşirleýiş sim önümçiligimiz, adaty sim önümlerini zolakdan başlap, göni diametri bilen tamamlap biler.Highokary takyklyk tozy iýmitlendiriş ulgamy we ygtybarly emele getiriji rolikler, zolagy zerur doldurma gatnaşygy bilen belli bir şekillere öwrüp biler.Mundan başga-da, müşderiler üçin islege bagly çyzgy prosesinde rulonly kasetalar we öl gutular bar.

  • Kebşirleýiş sim çyzgysy we mis çyzygy

    Kebşirleýiş sim çyzgysy we mis çyzygy

    Çyzyk esasan polat simden arassalaýjy maşynlardan, çyzgy maşynlaryndan we mis örtük maşynlaryndan durýar.Müşderiler tarapyndan görkezilen himiki we elektro görnüşli gap çüýşesi hem üpjün edilip bilner.Has ýokary işleýiş tizligi üçin çyzgy enjamy bilen çyzylan ýeke simli kesiş çyzygymyz bar, şeýle hem garaşsyz adaty köp simli mis örtük çyzygy bar.