Tersine dik çyzgy enjamy

Gysga düşündiriş:

25 mm çenli ýokary / orta / pes uglerod polat simini öndürmäge ukyply ýekeje blok çyzgy enjamy.Bir maşynda sim çyzmak we almak funksiýalaryny birleşdirýär, ýöne garaşsyz hereketlendirijiler tarapyndan dolandyrylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

● efficiencyokary netijelilikli suw sowadylan kapstan we çyzgy ölýär
Easyeňil işlemek we gözegçilik etmek üçin HMI
Cap Kapstan we surat çekmek üçin suw sowadylýar
● leeke ýa-da goşa ölýär / Adaty ýa-da basyş ölýär

Blok diametri

DL 600

DL 900

DL 1000

DL 1200

Giriş sim materialy

/ Okary / orta / pes uglerod polat sim;Poslamaýan sim, Bahar sim

Giriş simleri Dia.

3.0-7.0mm

10.0-16.0mm

12mm-18mm

18mm-25mm

Çyzuw tizligi

D.

Motor güýji

(Maglumat üçin)

45KW

90 KW

132 KW

132 KW

Esasy podşipnikler

Halkara NSK, SKF podşipnikleri ýa-da müşderi zerur

Sowadyş görnüşini blokirläň

Suw akymynyň sowadylmagy

Sowuklama görnüşi

Suw sowatmak


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Awtoulag örtügi we 1 enjamda 2 gaplamak

   Awtoulag örtügi we 1 enjamda 2 gaplamak

   Kabel örtmek we gaplamak, gaplamazdan ozal kabel önümçiliginiň iň soňky stansiýasydyr.Kabel çyzygynyň soňundaky kabel gaplaýyş enjamlary.Kabel rulonynyň sargysy we gaplaýyş ergini bar.Zawodyň köpüsi maýa goýumyň başynda çykdajylary göz öňünde tutmak bilen ýarym awtoulag sowadyjy maşyny ulanýar.Indi ony çalyşmagyň we kabel örtügini awtomatiki usulda we p ...

  • Mis üznüksiz guýma we togalanýan çyzyk - mis CCR çyzygy

   Mis üznüksiz guýma we togalanýan çyzyk - kop ...

   Çig material we peç Wertikal ereýän peç we ady tutýan peç ulanyp, mis katody çig mal hökmünde iýmitlendirip bilersiňiz, soňra bolsa ýokary hilli we üznüksiz we ýokary önümçilik derejesi bolan mis çybygyny öndürip bilersiňiz.Tersine peç ulanyp, 100% mis galyndylaryny dürli hil we arassalyk bilen iýmitlendirip bilersiňiz.Peçiň standart kuwwaty bir smena / günde 40, 60, 80 we 100 tonna ýüklenýär.Ojak: -Incre ...

  • Öňünden ýasalan beton (HK) polat sim pes dynç alyş çyzygy

   Öňünden ýasalan beton (PC) polat sim pes rahat ...

   Line Çyzgy çyzgydan aýratyn bolup biler ýa-da çyzgy çyzygy bilen birleşdirilip bilner power Güýçli hereketlendiriji bilen iki sany çekiji kapstany wire Sim termo durnuklylygy üçin hereketli induksiýa peçini wire Sim sowatmak üçin ýokary netijelilik suw çüýşesi ● Iki gezek pan görnüşi üznüksiz sim ýygnamak Haryt bölüminiň spesifikasiýasy Sim önüminiň ululygy mm 4.0-7.0 Çyzyk dizaýnynyň tizligi m / min 150m / min 7.0mm üçin tölegiň ululygy mm 1250 Firs ...

  • Flux reňkli kebşirleýji sim önümçilik liniýasy

   Flux reňkli kebşirleýji sim önümçilik liniýasy

   Çyzyk aşakdaky maşynlardan ybarat zolak materialy Pes uglerod polat, poslamaýan polat Polat zolak giňligi 8-18mm Polat lentanyň galyňlygy 0,3-1.0mm Iýmitlendiriş tizligi 70-100m / min Akym doldurmagyň takyklygy ± 0,5% Soňky çekilen sim ...

  • Sim we kabel awtomatiki sowadyjy maşyn

   Sim we kabel awtomatiki sowadyjy maşyn

   Aýratynlyk • Kabel ekstruziýa liniýasy ýa-da gönüden-göni töleg bilen üpjün edilip bilner.• Enjamyň “Servo” motor aýlanyş ulgamy sim aragatnaşygynyň has sazlaşykly bolmagyna mümkinçilik döredip biler.• Duýgur ekran (HMI) arkaly aňsat dolandyryş • Adaty hyzmat diapazony OD 180mm-den 800mm-e çenli.• maintenanceönekeý we arzan tehniki hyzmat bilen enjamy ulanmak aňsat.Model beýikligi (mm) Daşarky diametri (mm) Içki diametri (mm) Simiň diametri (mm) Tizlik OPS-0836 ...

  • Süýüm aýna izolýasiýa enjamy

   Süýüm aýna izolýasiýa enjamy

   Esasy tehniki maglumatlar Tegelek geçirijiniň diametri: 2,5 mm - 6.0mm Tekiz geçirijiniň meýdany: 5mm² - 80 mm² id Giňligi: 4mm-16mm, Galyňlygy: 0.8mm-5.0mm) Aýlanma tizligi: iň ýokary.800 aýlaw Çyzygyň tizligi: iň ýokary.8 m / min.Aýratyn kelleler üçin ýörite aýratynlyklar Servo sürüjisi, wibrasiýa täsirini ýok etmek üçin süýümli aýna döwülen Rigid we modully gurluş dizaýny, awtomatiki gözegçilik.