Üznüksiz ekstruziýa enjamlary

Gysga düşündiriş:

Üznüksiz ekstruziýa tehniki reňkli metallary gaýtadan işlemek ugrunda öwrülişik bolup, esasan dürli tekiz, tegelek, awtobus zolagy we profilli geçirijiler ýasamak üçin mis, alýumin ýa-da mis garyndy çybyk ekstruziýasy üçin ulanylýar, we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

918-nji surat 342788-nji surat 342796-njy surat 342814-nji surat 342824-nji surat

Üstünlikleri

1, sürtülme güýji we ýokary temperatura bilen iýmitlendiriji çybygyň plastiki deformasiýasy, önümiň ajaýyp öndürijiligi we ýokary ölçegli takyklygy bilen soňky önümleri üpjün etmek üçin hasanyň içindäki kemçilikleri doly ýok edýär.

2, ne gyzdyrmak, ne-de gyzdyrmak, pes energiýa sarp etmek bilen ekstruziýa prosesi arkaly gazanylan gowy hilli önümler.

3, bir ululykdaky hasany iýmitlendirmek bilen, enjam dürli ölüleri ulanyp, köp sanly önüm öndürip biler.

4, ekstruziýa wagtynda agyr iş ýa-da hapalanmazdan, ähli çyzyk aňsat we çalt işleýär.

Mis hasasy bilen iýmitlenmek

1. Mis tekiz simleri, ownuk mis awtobus we tegelek sim ýasamak üçin

Model TLJ 300 TLJ 300H
Esasy hereketlendiriji güýji (kw) 90 110
Iýmitlendiriji taýa.(mm) 12.5 12.5
Maks.önümiň ini (mm) 40 30
Tekiz simleriň kesişmesi 5-200 5 -150
Çykyş (kg / sag) 480 800

Önümçilik liniýasynyň ýerleşişi

161962-nji surat

Tölegli öňüni alyş ekstruziýa maşyny sowadyjy ulgam.Tansçy alýan maşyn

2. Mis awtobus paneli, mis tegelek we mis profil ýasamak üçin

Model TLJ 350 TLJ 350H TLJ 400 TLJ 400H TLJ 500 TLJ 630
esasy hereketlendiriji güýji (kw) 160 200 250 315 355 600
iýmitlendiriji taýa.(mm) 16 16 20 20 25 30
iň ýokaryönümiň ini (mm) 100 100 170 170 260 320
önüm çeňňegi (mm) 4.5-50 4.5-50 8-90 8-90 12-100 12-120
önümiň kesiş meýdany (mm2) 15-1000 15-1000 75-2000 75-2000 300-3200 600-6400
çykyş (kg / sag) 780 950 1200 1500 1800 2800

Önümçilik liniýasynyň ýerleşişi

179460-njy surat

Tölegli iýmitlendiriji we gönüden-göni ekstruziýa maşyn sowadyjy ulgamlar.Uzynlyk hasaplaýjy önüm skameykasy

3. Mis awtobus, mis zolak ýasamak

Model TLJ 500U TLJ 600U
esasy hereketlendiriji güýji (kw) 355 600
iýmitlendiriji taýa.(mm) 20 30
iň ýokaryönümiň ini (mm) 250 420
iň ýokaryini galyňlyk gatnaşygy 76 35
önümiň galyňlygy (mm) 3-5 14-18
çykyş (kg / sag) 1000 3500

Önümçilik liniýasynyň ýerleşişi

342802-nji surat

 

Mis garyndysy hasasy bilen iýmitlenmek

Aragatnaşyk geçirijisi, bürünç boş, fosfor mis çybyk, gurşun çarçuwasy zolagy, demir ýol kontakt simleri we ş.m.

TLJ 350 TLJ 400 TLJ 500 TLJ 630
material 1459/62/63/65 bürünç cu / Ag (AgsO.08%) fosfor mis (Pso.5%) cu / Ag (AgsO.3%) magniý mis (MgsO.5%) demir mis (Feso.l%) magniý mis (MgsO.7%) / Cucrzr
iýmitlendiriji taýa.(mm) 12 / 12.5 20 20 25
iň ýokaryönümiň ini (mm) 30 150 (kümüş mis zolak) 100 (gurşun çarçuwasynyň zolagy :) 320
önüm çeňňegi (mm) fosfor misbol: 10-40 magniý misrod: 20-40 magniý misrod: 20-40
çykyş (kg / sag) 380 800-1000 1000-1200 1250/850

Önümçilik liniýasynyň ýerleşişi

179460-njy surat
Tölegli iýmitlendiriji we gönüden-göni ekstruziýa maşyn sowadyjy ulgamlar.Uzynlyk hasaplaýjy enjam

Alýumin çybyk bilen iýmitlenmek

Tekiz sim, awtobus zolagy we profilli geçiriji, tegelek turba, MPE we PFC turbalary üçin ýüz tutmak

Model LLJ 300 LLJ 300H LLJ 350 LLJ 400
esasy hereketlendiriji güýji (kw) 110 110 160 250
iýmitlendiriji taýa.(mm) 9.5 9.5 2 * 9.5 / 15 2 * 12/15
iň ýokarytekiz sim önüminiň ini (mm) 30 30 170
tekiz sim önümi kesiş meýdany (mm2) 5-200 5-200 25-300 75-2000
tegelek turba(mm) 5-20 5-20 7-50
tekiz turbanyň ini (mm) - ≤40 ≤70
tekiz sim / turba Çykyş (kg / sag) 160/160 280/240 260/260 (600/900) / -

Önümçilik liniýasynyň ýerleşişi
255778-nji surat

Tölegli düzediji Ultrasonik arassalaýjy sowadyjy Sys tansçy alýan maşyn

Surat 217282


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Üznüksiz örtük enjamlary

   Üznüksiz örtük enjamlary

   Ipleörelge Üznüksiz örtmek / örtmek prinsipi üznüksiz ekstruziýa bilen meňzeýär.Tangensial gurallar guralyny ulanyp, ekstruziýa tigir iki taýagy örtük / örtük kamerasyna sürýär.Temperatureokary temperaturada we basyşda material ýa-da metallurgiki baglanyşyk şertine ýetýär we kamera girýän ýa-da daşardan çykýan demir sim ýadrosyny gönüden-göni ýapmak üçin demir gorag gatlagyny emele getirýär ...